Zloženie výboru združenia rodičov školy v školskom roku 2016/2017

 

Predseda:  Monika Vlčeková

Tajomník:   Ing. Katarína Szabóová

Pokladník:  Ing. Lucia Kačuriková

 

Členovia:         1.tr.     Muchová Monika

                           2.tr.     Ing. Lucia Kačuriková

                           3.tr.     Ing. Katarína Szabóová

                           4.tr.     Monika Vlčeková

                           5.tr.     Radíková Lenka

                           6.tr.     Vovčková Štefánia

                           7.tr.     Železníková Dana

  

Výbor RR je zaregistrovaný ako samostatný právny subjekt.

Vytvorila sa tak možnosť darovať 2% dane pre našu MŠ.

Touto cestou žiadame všetkých rodičov a priateľov školy, aby

túto možnosť využili a tak prispeli 2%-ou finančnou čiastkou

našim najmenším predškolákom.

Zároveň Vás žiadame, vážení rodičia, o úzku spoluprácu pri

realizovaní rôznych akcií pre deti, ktoré budeme organizovať

v spolupráci s MŠ v školskom roku 2016/2017

Tešíme sa na spoluprácu.

 

TOPlist
aktualizované: 18.09.2017 14:16:17