Aktuálne oznamy

 

 

Materská škola, Mládežnícka 2, 040 15 Košice- Šaca

oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí,

že v dňoch od 21.10.2020( streda) do 23.10.2020 (piatok)

sú z dôvodu vysokej chorobnosti Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach vyhlásené pre deti MŠ Šaca

chrípkové prázdniny.

Výchovno- vzdelávací proces sa začne 26.10.2020.

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

Pokyny pre rodičov k otvoreniu materskej školy od 01.09.2020.

Materská škola bude otvorená za prísnych hygienicko - epidemiologických opatrení.

 • dieťa sprevádza vždy len jeden zákonný zástupca, ktorý obmedzí svoj pobyt v priestoroch MŠ na nevyhnutné minimum (prezliecť a odovzdať/prebrať dieťa).
 • MŠ bude otvorená od 6:30 do 16:30 hod. Príchod detí do MŠ bude v čase od 06:30 do 08:00 hod. Vyberanie detí v čase od 15:00 do 16:30 hod.
 • Do budovy vstupujú všetky osoby s rúškom.
 • Pri vstupe do budovy je každý povinný vydezinfikovať si ruky.
 • Deti po príchode do šatne si odložia rúško do skrinky , v skrinke musia mať aj náhradné rúško. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 •  Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ je potrebné minimalizovať na nevyhnutné minimum.
 • Učiteľky realizujú sprísnený raný filter.
 • Pred vstupom do triedy učiteľka vykoná preventívne meranie teploty bezkontaktným teplomerom. Tolerovaná teplota je do 37,2 °C. V prípade podozrenia na ochorenie (nie len COVID-19) dieťa nepreberie.
 • Deti do materskej školy , prichádzajú a odchádzajú s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti, alebo s inou splnomocnenou osobou. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • Rodič pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Rodič dbá na dodržiavanie zákazu nosenia hračiek alebo iných predmetov z domu.
 • Deti si nebudú umývať zuby.
 • Na utieranie rúk budú používať jednorazové papierové obrúsky alebo vlastný uterák.
 • Výmena posteľnej bielizne 1x do týždňa bežným spôsobom.
 • Ak dieťa v priebehu dňa prejaví niektorý z príznakov COVID-19, bude umiestnené do samostatnej miestnosti, zákonný zástupca bude kontaktovaný.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľky a riaditeľku školy.
 • V prípade potvrdenia ochorenia u dieťaťa, MŠ postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RUVZ.
 • O podozrení na nákazu COVID 19 materská škola informuje príslušný RUVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

                                            Mgr. Lenka Nogová., riaditeľka MŠ

--------------------------------------------------------------

Žiadosť o prijatie do MŠ

http://mssaca.wbl.sk/ziadost_do_ms.docx

 

                                                                                                 

Materská škola, Mládežnícka 2, Košice-Šaca  

                 

 

TOPlist
aktualizované: 20.10.2020 09:28:28