Deťom ponúkame pestrú a výživnú stravu, ktorá obsahuje množstvo zeleniny a ovocia. Týždenný jedálny lístok je pravidelne vystavený na informačnej nástenke vo vestibule MŠ a na jednotlivých oddeleniach k nahliadnutiu všetkým rodičom.

Oznam vedúcej školskej jedálne:

Vyhláška MŠ SR o zariadení školského stravovania podľa paragrafu 142 zákona č. 245/ 2008 Z. z.

o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 

Desiata     0,28 Eur

Obed         0,68 Eur

Olovrant   0,23 Eur

Spolu        1,19 Eur

    Strava musí byť zaplatená vždy do 5. dňa v mesiaci na IBAN: SK50 1100 0000 0026 2875 2469. Stravné v prípade neprítomnosti dieťaťa sa odratáva o mesiac neskôr. V prípade, že dieťa nepríde do MŠ, treba ohlásiť jeho neprítomnosť na stravu u učiteľky alebo v školskej jedálni najneskôr do 8.00 hod. . V prípade nejasností sa môžete informovať u vedúcej školskej jedálne p. Zuzany Dankovej.

Stránkové dni

Pondelok- Štvrtok: 9.00 – 15.00

Jedálne lístky

Máj  2018

 

30.04.2018 - 04.05.2018 

jedalny_listok_18.pdf

07.05.2018-11.05.2018

jedalny_listok_19.pdf

14.05.2018 - 18.05.2018

jedalny_listok_20.pdf

21.05.2008 - 25.05.2018

jedalny_listok_21.pdf

28.05.2018 - 01.06.2018

jedalny_listok_22.pdf

     

             Jún  2018
 


04.06.2018 - 08.06.2018

jedalny_listok_23.pdf

11.06.2018 - 15.06.2018

jedalny_listok_24.pdf

18.06.2018 - 22.06.2018

jedalny_listok_25.pdf

25.06.2018 - 29.06.2018

jedalny_listok_26.pdf 

 


 

TOPlist
aktualizované: 19.06.2018 09:27:34