Deťom ponúkame pestrú a výživnú stravu, ktorá obsahuje množstvo zeleniny a ovocia. Týždenný jedálny lístok je pravidelne vystavený na informačnej nástenke vo vestibule MŠ a na jednotlivých oddeleniach k nahliadnutiu všetkým rodičom.

Oznam vedúcej školskej jedálne:

Vyhláška MŠ SR o zariadení školského stravovania podľa paragrafu 142 zákona č. 245/ 2008 Z. z.

o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 

Desiata     0,28 Eur

Obed         0,68 Eur

Olovrant   0,23 Eur

Spolu        1,19 Eur

    Strava musí byť zaplatená vždy do 5. dňa v mesiaci na IBAN: SK50 1100 0000 0026 2875 2469. Stravné v prípade neprítomnosti dieťaťa sa odratáva o mesiac neskôr. V prípade, že dieťa nepríde do MŠ, treba ohlásiť jeho neprítomnosť na stravu u učiteľky alebo v školskej jedálni najneskôr do 8.00 hod. . V prípade nejasností sa môžete informovať u vedúcej školskej jedálne p. Zuzany Dankovej.

Stránkové dni

Pondelok- Štvrtok: 9.00 – 15.00

Jedálne lístky

November  2017

 

30.10.2017-3.11.2017

jedalny_listok_45.pdf

6.11.2017-10.11.2017

jedalny_listok_46.pdf

13.11.2017-16.11.2017

jedalny_listok_47.pdf

20.11.2017-24.11.2017

jedalny_listok_48.pdf

 

 

     

             Október 2017
 

02.10.2017-06.10.2017

jedalny_listok_41.pdf

09.10.2017-13.10.2017

jedalny_listok_42.pdf

16.10.2017-20.10.2017

jedalny_listok_43.pdf

23.10.2017-27.10.2017

jedalny_listok_44.pdf 

 


 

TOPlist
aktualizované: 10.11.2017 10:04:46