Deťom ponúkame pestrú a výživnú stravu, ktorá obsahuje množstvo zeleniny a ovocia. Týždenný jedálny lístok je pravidelne vystavený na informačnej nástenke vo vestibule MŠ a na jednotlivých oddeleniach k nahliadnutiu všetkým rodičom.

Oznam vedúcej školskej jedálne:

Vyhláška MŠ SR o zariadení školského stravovania podľa paragrafu 142 zákona č. 245/ 2008 Z. z.

o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 

Desiata     0,28 Eur

Obed         0,68 Eur

Olovrant   0,23 Eur

Spolu        1,19 Eur

    Strava musí byť zaplatená vždy do 5. dňa v mesiaci na IBAN: SK50 1100 0000 0026 2875 2469. Stravné v prípade neprítomnosti dieťaťa sa odratáva o mesiac neskôr. V prípade, že dieťa nepríde do MŠ, treba ohlásiť jeho neprítomnosť na stravu u učiteľky alebo v školskej jedálni najneskôr do 8.00 hod. . V prípade nejasností sa môžete informovať u vedúcej školskej jedálne p. Zuzany Dankovej.

Stránkové dni

Pondelok- Štvrtok: 9.00 – 15.00

Jedálne lístky

Marec  2018

 

05.03.2018 - 09.03.2018 

jedalny_listok_10.pdf

12.03.2018 - 16.03.2018

jedalny_listok_11.pdf

19.03.2018 - 23.03.2018

jedalny_listok_12.pdf

26.03.2018 - 29.03.2018

jedalny_listok_13.pdf

 

 

     

             Apríl  2018
 


04.04.2018 - 06.04.2018

jedalny_listok_14.pdf

09.04.2018 - 13.04.2018

jedalny_listok_15.pdf

16.04.2018 - 21.04.2018

jedalny_listok_16.pdf

23.04.2018 - 27.04.2018

jedalny_listok_17.pdf 

 


 

TOPlist
aktualizované: 10.04.2018 13:23:25