Deťom ponúkame pestrú a výživnú stravu, ktorá obsahuje množstvo zeleniny a ovocia. Týždenný jedálny lístok je pravidelne vystavený na informačnej nástenke vo vestibule MŠ a na jednotlivých oddeleniach k nahliadnutiu všetkým rodičom.

Oznam vedúcej školskej jedálne:

Vyhláška MŠ SR o zariadení školského stravovania podľa paragrafu 142 zákona č. 245/ 2008 Z. z.

o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 

Desiata     0,28 Eur

Obed         0,68 Eur

Olovrant   0,23 Eur

Spolu        1,19 Eur

    Strava musí byť zaplatená vždy do 5. dňa v mesiaci na IBAN: SK50 1100 0000 0026 2875 2469. Stravné v prípade neprítomnosti dieťaťa sa odratáva o mesiac neskôr. V prípade, že dieťa nepríde do MŠ, treba ohlásiť jeho neprítomnosť na stravu u učiteľky alebo v školskej jedálni najneskôr do 8.00 hod. . V prípade nejasností sa môžete informovať u vedúcej školskej jedálne p. Zuzany Dankovej.

Stránkové dni

Pondelok- Štvrtok: 9.00 – 15.00

Jedálne lístky

December  2018

 

03.12.2018 - 07.12.2018

jedalny_listok_49.pdf

10.12.2018-14.12.2018

jedalny_listok_50.pdf

17.12.1018 - 21.12.2018

jedalny_listok_51.pdf

 

jedalny_listok_43.pdf

 

 

     

             November 2018
 


05.11.2018 - 09.11.2018

jedalny_listok_45.pdf

12.11.2018 - 16.11.2018

jedalny_listok_46.pdf

19.11.2018 - 23.11.2018

jedalny_listok_47.pdf

26.11.2018 - 30.11.2018

jedalny_listok_48.pdf 

 


 

TOPlist
aktualizováno: 14.12.2018 10:29:17