Deťom ponúkame pestrú a výživnú stravu, ktorá obsahuje množstvo zeleniny a ovocia. Týždenný jedálny lístok je pravidelne vystavený na informačnej nástenke vo vestibule MŠ a na jednotlivých oddeleniach k nahliadnutiu všetkým rodičom.

Oznam vedúcej školskej jedálne:

Vyhláška MŠ SR o zariadení školského stravovania podľa paragrafu 142 zákona č. 245/ 2008 Z. z.

o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 

Desiata     0,28 Eur

Obed         0,68 Eur

Olovrant   0,23 Eur

Spolu        1,19 Eur

    Strava musí byť zaplatená vždy do 5. dňa v mesiaci na IBAN: SK50 1100 0000 0026 2875 2469. Stravné v prípade neprítomnosti dieťaťa sa odratáva o mesiac neskôr. V prípade, že dieťa nepríde do MŠ, treba ohlásiť jeho neprítomnosť na stravu u učiteľky alebo v školskej jedálni najneskôr do 8.00 hod. . V prípade nejasností sa môžete informovať u vedúcej školskej jedálne p. Zuzany Dankovej.

Stránkové dni

Pondelok- Štvrtok: 9.00 – 15.00

Jedálne lístky

Október  2018

 

01.10.2018 - 05.10.2018

jedalny_listok_40.pdf

08.10.2018-12.10.2018

jedalny_listok_41.pdf

15.10.1018 - 19.10.2018

jedalny_listok_42.pdf

22.10.2018 - 26.10.2018

jedalny_listok_43.pdf

28.05.2018 - 01.06.2018

jedalny_listok_22.pd

     

             September 2018
 


03.09.2018 - 07.09 2018

jedalny_listok_36.pdf

10.09.2018 - 14.09.2018

jedalny_listok_37.pdf

17.09.2018 - 21.09.2018

jedalny_listok_38.pdf

24.09.2018 - 28.09.2018

jedalny_listok_39.pdf 

 


 

TOPlist
aktualizováno: 09.10.2018 11:07:19