Deťom ponúkame pestrú a výživnú stravu, ktorá obsahuje množstvo zeleniny a ovocia. Týždenný jedálny lístok je pravidelne vystavený na informačnej nástenke vo vestibule MŠ a na jednotlivých oddeleniach k nahliadnutiu všetkým rodičom.

Oznam vedúcej školskej jedálne:

Vyhláška MŠ SR o zariadení školského stravovania podľa paragrafu 142 zákona č. 245/ 2008 Z. z.

o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 

Desiata     0,28 Eur

Obed         0,68 Eur

Olovrant   0,23 Eur

Spolu        1,19 Eur

    Strava musí byť zaplatená vždy do 5. dňa v mesiaci na IBAN: SK50 1100 0000 0026 2875 2469. Stravné v prípade neprítomnosti dieťaťa sa odratáva o mesiac neskôr. V prípade, že dieťa nepríde do MŠ, treba ohlásiť jeho neprítomnosť na stravu u učiteľky alebo v školskej jedálni najneskôr do 8.00 hod. . V prípade nejasností sa môžete informovať u vedúcej školskej jedálne p. Zuzany Dankovej.

Stránkové dni

Pondelok- Štvrtok: 9.00 – 15.00

Jedálne lístky

September  2017

 

04.09.2017-08.09.2017

jedalny_listok_37.pdf

11.09.2017-14.09.2017

jedalny_listok_38.pdf

18.09.2017- 22.09.2017

jedalny_listok_39.pdf

25.09.2017-29.09.2017

jedalny_listok_40.pdf

 

 

     

             Október 2017
 

26.06.20178-30.06.2017

jedalny_listok_27.pdf

10.07.2017-14.07.2017

jedalny_listok_29.pdf

17.07.2017-21.07.2017

jedalny_listok_30.pdf

24.07.2018-28.07.2017

jedalny_listok_31.pdf 

 


 

TOPlist
aktualizované: 18.09.2017 14:16:17